Møter

Januar 2019

Bønnemøte hver tirsdag kl 19.00

 Dag

 Dato

Tid

Aktivitet

Februar

Bønnmøte her tirsdag kl 19.00

 Dag  Dato Tid   Aktivitet

Mars

Bibel og bønn hver tirsdag k 19.00. Vi leser fra Matteusevangeliet

 Dag

 Dato

Tid

Aktivitet

April

Bibel og bønn hver tirsdag kl 19.00

 Dag

 Dato

Tid

Aktivitet

 Onsdag 03 18.30  Musikklaget
Fredag 05 11.00 Formiddagstreff v/Jan Chr. Helsvik Bevertning, utlodning m.m
Søndag 14 17.00 Palmesøndag, møte v/Bodil Winnem og Musikklaget
Tirsdag 23 19.00 Bønn og lovsang
Lørdag 27 13.00 Lørdagsklubb
Søndag 28 11.00 Møte v/Roald Andersen. Sang Ole og Oddvar Misjonskaffe

Vårsprell Solåsen Se eget program

Mai

 Bibel og bønn hver tirsdag kl 19.00

 Dag Dato Tid  Aktivitet
Søndag 05 11.00 Familiemøte v/Åse Karlsen og barnekoret Soul Kids
Torsdag 09 18.30 Kvinneforening hos Bodil Winnem
Onsdag 15 18.30 Musikklaget
Søndag 19 17.00 Misjonsmøte. Tale og sang av Ole Andre Eliassen Bevertning
Onsdag 29 18.30 Musikklaget
Fre-søn 31-2.juni Regionskonferanse Fangekasa Se eget program

Juni

Bibel og bønn hver tirsdag kl 19.00

 Dag Dato  Tid Aktivitet
 Søndag 02 19.00 Møte m/nattverd v/Jostein Holm
Onsdag 05 17.00 Tur til Kværnstua
Søndag 09 14.00 Pinsestevne  Gjennestad