Møter

November

Bibel og bønn hver tirsdag kl 19.00
Fredag 11 19.00 Bibelhelg , Tale og sang av Mangor Harestad
Lørdag 12 18.00 Tale Mangor Harestad sang Musikklaget, bevertning.
Søndag 13 17.00 Tale Mangor Harestad Sang Kristin Vege Frank
Lørdag 19 17.00 Misjonsfest, andakt og misjonsinfo v Gunn Andersson, Bevertning og åresalg
Onsdag 23 18.30 Musikklaget
Mandag 28 19.00 Isrealsmisjonen  Tale, Sang av Musikkaget  Bevertning

Desember

Bibel og bønn hver tirsdag kl 19.00
Søndag 04 17.99 Møte med nattverd v Tore Vågen
Onsdag 07 18.30 Musikklaget hos Bjørg og Oddvar Erlandsen
Torsdag 08 18.30 Kvinneforening hos Inger Hetlesæther
Søndag 18.00 17.00 Vi synger julen inn  Tale Asbjørn Kvalbein, sang av Musikklget, bevertning

2023

Januar

Bibel og bønn hver tirsdag kl 19.00
Søndag 08 17.00 julefest- samlingsfest Tale Sverre Bøe Sang Ole og Oddvar bevertning.
Søndag 15 14.00 Inspirasjonsmøte i Tønsberg v Andres Norli