Møter

Mai

Bibel og bønn hver tirsdag kl 19.00.
Tirsdag 03 19.00 Bibel og bønn
Tirsdag 10 19.00 Bibel og bønn
Onsdag 11 18.30 Musikklaget
Torsdag 12 18.30 Kvinneforening hos Bodil Winnem
Søndag 15 17.00 Misjonsmøte Tale Liv Bakke, Sang av musikklaget Ta med mat
Tirsdag 24 19.00 Bibel og bønn
Onsdag 25 18.30 Musikklaget
Søndag 29 17.00 Møte med nattverd
Tirsdag 31 19.00 Bibel og bønn

Juni

Bibel og bønn hver tirsdag kl 19.00.
Mandag 06 15.00 Pinsestevne på Gjennestad. Grillen varm kl 13.30. Salg av kaffe og kaker før møtet. Taler: Sven Arne Lundeby. Program for barna
Søndag 12 17.00 Sommeravslutning Delemøte Musikklaget Ta med mat