Møter

Desember 2020

Bibel og bønn hver tirsdag kl 19.00
Torsdag 03 18.30 Kvinneforening hos Marit vågen. Avlyst
Søndag 06 17.00 Møte med nattverd
Onsdag 09 18.30 Musikklag
Søndag 20 17.00 Vi synger julen inn,  med Tore Vågen og musikklaget.

Januar 2021

Bibel og bønn hver tirsdag kl 19.00
Søndag 03 17.00 Samlingsfest/julefest