Møter

September 2020

Bibel og bønn hver tirsdag kl 19.00
Onsdag 02 18.30 Musikklaget
Torsdag 10 18.30 Kvinneforening hos Bodil Winnem.
Lørdag 12 18.00 Lyttertreff v/ Gunilla og Johan Sigvartsson fra Sverige. Arr: Mediagruppen Vestfold
Søndag 13 11.00 Sangmøte v /Gunilla og Johan
Onsdag 16 18.30 Musikklaget
Søndag 27 17.00 Misjonsmøte. Andakt av Marit Vågen, sang av Hilde Aamodt
Onsdag 30 18.30 Musikklaget

Oktober 2020

Bibel og bønn hver tirsdag kl 19.00.
Søndag  04 17.00 Møte med nattverd
Torsdag  08 18.30 Kvinneforening hos Bjørg Erlandsen
Onsdag 14 18.30 Musikklag
Søndag 18 17.00 Misjonsmøte. Tale av Lars Inge Magerøy, Sang av Ole og Oddvar
Onsdag 28 18.30 Musikklag
Fredag 30 19.00 Bibelhelg v/ Asbjørn Kvalbein
Lørdag 31 18.00 Noreakveld v/Asbjørn Kvalbein

November 2020

Bibel og bønn hver tirsdag kl 19.00.
Søndag 01 11.00 Møte v/Asbjørn Kvalbein
Torsdag 05 18.30 Kvinneforening hos Gunn Andersson
Onsdag 11 18.30 Musikklag
Søndag 22 17.00 Misjonsmøte. Tale av Anne Toril Kjøndal
Mandag 23 19.00 Israelsmisjonen. Tale av Einar Nymoen, sang av musikklaget

Desember 2020

Bibel og bønn hver tirsdag kl 19.00
Torsdag 03 18.30 Kvinneforening os Marit vågen
Søndag 06 17.00 Møte med nattverd
Onsdag 09 18.30 Musikklag
Søndag 20 17.00 Vi synger julen inn,  med Tore Vågen og musikklaget.

Januar 2021

Bibel og bønn hver tirsdag kl 19.00
Søndag 03 17.00 Samlingsfest/julefest