Møter

August 2019

Bønnemøte hver tirsdag kl 19.00

 Dag

 Dato

Tid

Aktivitet

September

Bibel og bønn hver tirsdag kl 19.00

 Dag  Dato Tid   Aktivitet
 Onsdag 04 18.30 Musikklaget
 Lørdag 07 13.00 Lørdagsklubben v/ Ewa Moldeklev
Søndag 08 19.00 Nattverdmøte v/Tore Vågen
Torsdag 12 18.30 Kvinneforening hos Marit Vågen
Onsdag 18 18.30 Musikklaget
Fredag 20 19.00 Møtehelg ved Kjell Dahlene Sang: Musikklaget
Lørdag 21 18.00 Sang: Elisabeth og Helge Lindhjem ,bevertning
Søndag 22 11.00 Sang: John og gutta. Misjonskaffe
Onsdag 25 18.00 Medlemsfest med venner, komiteen har ansvar

Oktober

Bibel og bønn hver tirsdag kl 19.00

 Dag

 Dato

Tid

Aktivitet

 Onsdag 02 18.30  Musikklaget
Søndag 06 17.00 Søndagsmøte. Tale Magnus Harestad, Sang Emmaus Bevertning
Torsdag 10 18.30 Kvinneforening hos Gunn Andersson, Bøbakken 46
Lørdag 12 13.00 Lørdagsklubben , Ingunn Johnsen
Onsdag 16 18.30 Musikklaget
Fredag 18 11.00 Formiddagstreff Bevertning, utlodning.
Søndag 20 11.00 Familiemøte: Tale Erlend Hardang
Onsdag 23 19.00 Medlemsmøte, program kommer.
Onsdag 30 18.30 Musikklaget

November

Bibel og bønn hver tirsdag kl 19.00

 Dag

 Dato

Tid

Aktivitet

 Søndag 03 17.00  Søndagsmøte, tale Hilde Lyseng, sang Musikklaget.
Torsdag 07 18.30. Kvinneforeningen har arbeidsmøte i Misjonssalen
Lørdag 09 17.00-20.00 Basar i regi av Kvinneforeningen
Onsdag 13 18.30 Musikklaget
Lørdag 23 13.00 Lørdagsklubben
Søndag 24 11.00 Formiddagsmøte. Tale Åse Karlsen, Sang Hilde Aamodt  Misjonskaffe
Mandag 25 19.00 Isrealsmisjonen Musikklaget
Fredag 29 11.00 Formiddagstreff, Arne Herstad

Desember

 Bibel og bønn hver tirsdag kl 19.00

 Dag Dato Tid  Aktivitet
Søndag 01 19.00 Møte med nattverd
Torsdag 05 18.30 Kvinneforening hos Bjørg Erlandsen
Onsdag 11 18.30 Musikklaget
Onsdag 15 17.00 Vi synger julen inn. Tale Marit Vågen, sang Musikklaget Bevertning

Januar 2020

Bibel og bønn hver tirsdag kl 19.00

 Dag Dato  Tid Aktivitet
 Søndag 05 17.00 Julefest-Samlingsfest