Møter

April

Bibel og bønn hver tirsdag kl 19.00.
Tirsdag 06 19.00 Bønn og lovsang. Takk for påskens budskap AVLYST
Søndag 11 17.00 Misjonsmøte Mangor Harestad, Sang Emmaus AVLYST
Onsdag 14 18.30 Musikklaget AVLYST
Søndag 25 17.00 Misjonsmøte. Anne Torill Kjøndal Sang Laila Eliassen AVLYST
Onsdag 28 18.30 Musikklaget AVLYST

Mai

Bibel og bønn hver tirsdag kl 19.00
Søndag 09 17.00 Misjonsmøte Tale Åse Karlsen Sang Menighetsmusikken Smyrna
Onsdag 19 18.00 Årsmøte. Årsmøtesaker, valg. Andakt v/Tore Vågen
Torsdag 20 18.30 Kvinneforening hos Bodil Winnem
Søndag 30 17.00 Møte med nattverd Tore Vågen

Juni

Bibel og bønn hver tirsdag hele sommeren
Onsdag 02 18.30 Musikklaget
Onsdag 09 19.00 Tur til Kværnstua? Mus.laget synge Helgeroa?
Søndag 13 17.00 Sommeravslutning, Andakt Sang Musikklaget