Møter

Mai

Bibel og bønn hver tirsdag kl 19.00
Søndag 09 17.00 Misjonsmøte Tale Åse Karlsen Sang Menighetsmusikken Smyrna
Onsdag 19 18.00 Årsmøte. Årsmøtesaker, valg. Andakt v/Tore Vågen Ta med mat
Torsdag 20 18.30 Kvinneforening hos Bodil Winnem Ta med mat
Søndag 30 17.00 Møte med nattverd Tore Vågen

Juni

Bibel og bønn hver tirsdag hele sommeren kl 19.00.
Onsdag 02 18.30 Musikklaget
Onsdag 09 19.00  Mus.laget synge Helgeroa?
Søndag 13 17.00 Sommeravslutning, Sang Musikklaget, delekveld.