Møter

November

Bibel og bønn hver tirsdag kl 19.00
Søndag 07 17.00 Misjonsmøte. Tale av Mangor Harestad, sang av Harestad. Ta med kaffemat
Onsdag 10 18.30 Musikklaget
Lørdag 13 17.00 Misjonsfest med utlodning og boksalg. Bevertning
Søndag 21 17.00 Misjonsmøte Tale av Anne Toril Kjøndal Sang av Ole og Oddvar
Mandag 22 19.00 Israelsmisjonen  Sang av Musikklaget

Desember

Bibel og bønn hver tirsdag kl 19.00
Søndag 05 18.30 Møte med nattverd v/ Bjørn Moldekleiv
Onsdag 08 18.30 Musikklaget hos Bjørg og Oddvar
Torsdag 09 18.30 Kvinneforening hos Inger Hetlesæther
Søndag 19 17.00 Vi synger julen inn. Tale av Tore Vågen Sang av Musikklaget Bevertning.

Januar

Bibel og bønn hver tirsdag kl 19.00
Søndag 10? 17.00 Julefest- Samlingsfest
Søndag 17 14.00 Inspirasjonsmøte Tønsberg, Andras Norli