Møter

April

Bibel og bønn hver tirsdag kl 19.00.
Tirsdag 06 19.00 Bønn og lovsang. Takk for påskens budskap
Søndag 11 17.00 Misjonsmøte Mangor Harestad, Sang Emmaus
Onsdag 14 18.30 Musikklaget
Søndag 25 17.00 Misjonsmøte. Anne Torill Kjøndal Sang Laila Eliassen
Onsdag 28 18.30 Musikklaget

Mai

Bibel og bønn hver tirsdag kl 19.00
Søndag 09 17.00 Misjonsmøte Tale Åse Karlsen Sang Menighetsmusikken Smyrna
Onsdag 12 18.30 Musikklaget
Torsdag 20 18.30 Kvinneforening hos Bodil Winnem
Onsdag 26 18.30 Musikklaget
Søndag 30 17.00 Møte med nattverd Tore Vågen

Juni

Bibel og bønn hver tirsdag hele sommeren
Onsdag 09 17.00 Tur til Kværnstua
Søndag 13 17.00 Sommeravslutning, Andakt Sang Musikklaget