Møter

 August

Bibel og bønn hver tirsdag kl 19.00
Søndag 22 17.00 Åpningsfest Tale av Ole Andre Eliassen Sang og musikk

September

Bibel og bønn hver tirsdag kl 19.00.
Onsdag 01 18.30 Musikklaget
Søndag 05 15.00  Solåsens dag på Solåsen Tale av Sonja Leirvik
Fredag

Lørdag

Søndag

10

11

12

19.00

18.00

11.00

Bibelhelg v/Marit Andersen Sang av Laila Eliassen

Misjonskveld Sang av Smyrna, Savarstad Bevertning

Sang av Kristin Vege Frank

Onsdag 15 18.30 Musiklaget
Torsdag 16 18.30 Kvinneforening hos Marit Vågen
Lørdag 18 Lyttertreff v/ Gunilla og Johan Sigvardsson
Tirsdag 21 Områdemøte i Misjonshuset i Tønsberg .
Lørdag 25 18.00 Sandefjord Misjonssamband 120 år. Jubileumsfest, Tale av Øyvind Åsland, Ole Harald Monsen trompet, sang av musikklaget. Bevertning
Onsdag 29 18.30 Musikklaget

Oktober

Bibel og bønn hver tirsdag kl 19.00.
Søndag 10 17.00 Møte med nattverd
Onsdag 13 18.30 Musikklaget
Onsdag 20 19.00 I Hauges fotspor, Harald Kåsa Hammer og Rolf Ekenes
Søndag 24 17.00 Misjonsmøte ved Marcus Wallin «Åpne dører»
Onsdag 27 19.00 Musikklaget
Torsdag 28 18.30 Kvinneforening hos Bjørg Erlandsen

November

Bibel og bønn hver tirsdag kl 19.00
Søndag 07 17.00 Misjonsmøte. Tale av Mangor Harestad, sang av Emmaus
Onsdag 10 18.30 Musikklaget
Lørdag 13 17.00 Misjonsfest med utlodning
Søndag 21 17.00 Misjonsmøte Tale av Anne Toril Kjøndal Sang av Ole og Oddvar
Mandag 22 19.00 Israelsmisjonen  Sang av Musikklaget

Desember

Bibel og bønn hver tirsdag kl 19.00
Søndag 05 18.30 Møte med nattverd
Onsdag 08 18.30 Musikklaget hos Bjørg og Oddvar
Torsdag 09 18.30 Kvinneforening hos Inger Hetlesæther
Søndag 19 17.00 Vi synger julen inn. Tale av Tore Vågen Sang av Musikklaget

Bevertning

Januar

Bibel og bønn hver tirsdag kl 19.00
Søndag 03 17.00 Julefest- Samlingsfest
Søndag 10 14.00 Inspirasjonsmøte Tønsberg, Andras Norli