Møter

Oktober

Bibel og bønn hver tirsdag kl 19.00.
Søndag 10 17.00 Møte med nattverd
Onsdag 13 18.30 Musikklaget
Onsdag 20 19.00 I Hauges fotspor, Harald Kåsa Hammer og Rolf Ekenes
Søndag 24 17.00 Misjonsmøte ved Marcus Wallin «Åpne dører» Ta med kaffemat
Torsdag 21 19.00 Kvinneforening hos Bjørg Erlandsen

November

Bibel og bønn hver tirsdag kl 19.00
Søndag 07 17.00 Misjonsmøte. Tale av Mangor Harestad, sang av Emmaus
Onsdag 10 18.30 Musikklaget
Lørdag 13 17.00 Misjonsfest med utlodning
Søndag 21 17.00 Misjonsmøte Tale av Anne Toril Kjøndal Sang av Ole og Oddvar
Mandag 22 19.00 Israelsmisjonen  Sang av Musikklaget

Desember

Bibel og bønn hver tirsdag kl 19.00
Søndag 05 18.30 Møte med nattverd
Onsdag 08 18.30 Musikklaget hos Bjørg og Oddvar
Torsdag 09 18.30 Kvinneforening hos Inger Hetlesæther
Søndag 19 17.00 Vi synger julen inn. Tale av Tore Vågen Sang av Musikklaget

Bevertning

Januar

Bibel og bønn hver tirsdag kl 19.00
Søndag 03 17.00 Julefest- Samlingsfest
Søndag 17? 14.00 Inspirasjonsmøte Tønsberg, Andras Norli