Møter

Oktober 2020

Bibel og bønn hver tirsdag kl 19.00.
Søndag  04 17.00 Møte med nattverd
Onsdag  14 18.30 Musikklag
Torsdag 15 18.30 Kvinneforening hos Bjørg Erlandsen
Søndag 18 17.00 Misjonsmøte. Tale av Lars Inge Magerøy, Sang av Ole og Oddvar
Onsdag 28 18.30 Musikklag
Fredag 30 19.00 Bibelhelg v/ Asbjørn Kvalbein
Lørdag 31 18.00 Noreakveld v/Asbjørn Kvalbein

November 2020

Bibel og bønn hver tirsdag kl 19.00.
Søndag 01 11.00 Møte v/Asbjørn Kvalbein
Torsdag 05 18.30 Kvinneforening hos Gunn Andersson
Onsdag 11 18.30 Musikklag
Søndag 22 17.00 Misjonsmøte. Tale av Anne Toril Kjøndal
Mandag 23 19.00 Israelsmisjonen. Tale av Einar Nymoen, sang av musikklaget

Desember 2020

Bibel og bønn hver tirsdag kl 19.00
Torsdag 03 18.30 Kvinneforening os Marit vågen
Søndag 06 17.00 Møte med nattverd
Onsdag 09 18.30 Musikklag
Søndag 20 17.00 Vi synger julen inn,  med Tore Vågen og musikklaget.

Januar 2021

Bibel og bønn hver tirsdag kl 19.00
Søndag 03 17.00 Samlingsfest/julefest