Kalender RadioMG Gjenbruken Om oss
Tirsdag 13.
Kl 19.00

Bibel og bønn

Verden for Kristus
Norsk Luthersk Misjonssamband ble startet i 1890, da noen unge kvinner i Bergen ble tent for misjon. I dag får tusenvis av mennesker hvert år møte Guds kjærlighet i ord og handling i Norge, og over hele verden.

Sandefjord begynte arbeidet i 1901.

-Fylles ut.
E-post- ole@hetles.no

Telefon 90728696

Adresse- Peder Bogensgate 4B, 3238 Sandefjord

Gavekonto 3000. 58.28364 eller Vipps 715611